Máy ghi điện tim Holter ECGpro EP820

Máy ghi Holter kỹ thuật số phát hiện nhịp tim
Tỉ lệ chấp nhận bệnh nhân cao
Có từ 3 đến 12 kênh ghi âm
Thời gian ghi tối đa lên đến 7 ngày
Hiển thị ECG thời gian thực

Category:
Brand:AMEDTEC